Paddenstoelen zoeken met IVN in Austerlitz 

Datum

Op zondagmiddag 24 oktober neemt IVN Heuvelrug en Kromme Rijn u graag mee op een bijzondere paddenstoelen excursie. Aan de Woudenbergseweg tussen Zeist en Austerlitz ligt een natuurgebied dat rond 1800 nog deel uitmaakte van een enorme heidevlakte. 

Franse troepen vestigden er in 1804 een legerplaats waaruit het huidige Austerlitz in ontstaan. Nu vind je hier een 150 jaar oud bos met grove den, Douglas spar, berk, fijnspar, eik en beuk, kortom een gemengd bos waar o.a. roofvogels en reeën zich prima thuis voelen en waar je heerlijk kunt wandelen. In een gemengd bos met veel verschillende bomen en struiken komen veel verschillende paddenstoelen voor.

Er zijn paddenstoelen die met bomen samengroeien, maar ook zijn er die parasitair op bomen of struiken groeien. Er zijn ook paddenstoelen die de natuur opruimen. Zij breken organisch dood materiaal af zoals gevallen bladeren en takjes of dode dieren die in het bos liggen. De bodem of het milieu waar een paddenstoel groeit kan sterk verschillen. Sommige groeien graag op een zandbodem, andere op klei, in het gras, op hout of tussen mos. Wanneer je mest van paarden of runderen ziet kan je daar ook mooie oranje mestzwammetjes op vinden, al moet je daar wel voor door je knieën om ze goed te kunnen bekijken. Op reeënkeuteltjes kunnen de prachtige dwergmestinktzwammetjes te zien zijn. Zo wordt alles weer in de natuur afgebroken en komen er weer nieuwe voedingstoffen beschikbaar voor bomen en planten.

We gaan weer een fijne wandeling maken en hopen op veel paddenstoelen! Gaat u ook met ons mee? Verzamelen om 14 uur aan de Woudenbergseweg (N224), 3711 AA  Austerlitz. Parkeren aan de Nieuwe Weg (tegenover café Beauforthuis), of kom op de fiets! 

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Foto: reeënkeuteltjes me daarop dwergmestinktzwammetjes

Fotograaf
IVN
reeënkeuteltjes me daarop dwergmestinktzwammetjes