Sjoerd Potters: Het ravijn moet van tafel

Staatssecretaris Van Rij in gesprek met DB M50

Op woensdag 20 september vond in Den Haag het M50 evenement ‘Laat ons niet in de st(r)eek!’ plaats. Vele M50 leden waren present om hun middelgrote gemeente te vertegenwoordigen, zo ook gemeente De Bilt. Doel van het evenement was om in gesprek te gaan over actuele thema’s met Kamerleden, bewindspersonen en fractiemedewerkers op de dag na Prinsjesdag. Deze dag vinden in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaats, het belangrijkste debat van het politieke jaar.

Begroting Zeist: beheersing kosten zorg

gemeente zeist begroting

Onlangs overhandigde wethouder Walter van Dijk namens het college van B&W de begroting van de gemeente Zeist aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dick van Ginkel. Het college presenteert een sluitende begroting voor 2024 ondanks forse prijsstijgingen. Maar de financiële onzekerheden zijn nog niet verdwenen.

Duizendpoot Bert Keers ontvangt lintje

bert keers

Onlangs ontving de heer ing. B. (Bert) Keers een Koninklijke Onderscheiding uit handen van Koos Janssen, burgemeester van Zeist. De heer Keers is al 30 jaar intensief betrokken en vrijwillig actief bij Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen. Daarnaast heeft hij zich vele jaren verdienstelijk gemaakt als onder meer voorzitter van de Centraal Hervormde Jeugdraad.

Karttalent Christiaan de Kleijn maakt indruk op WK

Christiaan de Kleijn

In de aanloop naar het WK KZ2 in Wackersdorf had karttalent Christiaan de Kleijn al laten zien dat hij op het Duitse circuit een uitstekende snelheid heeft; zondag bewees hij dat door het WK als 22ste af te sluiten. De achttienjarige coureur uit Bosch en Duin bewees zo bij de absolute wereldtop te horen. En dan te bedenken dat hij in de zogeheten superheat nog was uitgevallen met een defecte motor. 

Nieuwe bomen in Laantje zonder Eind

Aangetaste en zieke bomen maken plaats voor nieuwe bomen in het Laantje zonder Eind.

De 150 jaar oude beuken langs het Laantje zonder Eind in het Zeisterbos hebben het moeilijk. De combinatie van warme zomers en droge zandgrond heeft de bomen in een slechte conditie gebracht. Daarom wil Utrechts Landschap de historische laan herstellen door nieuwe bomen aan te planten. ‘Daar komt nog heel wat bij kijken’, vertelt boswachter Jacqueline van Dam. Lezers kunnen meehelpen aan het herstel door een boom te doneren.

Inwoners Gemeente Zeist geven gul aan de Nierstichting 

Tijdens de collecteweek hijst coördinator Piet M. Oskam met hulp van kleindochter Zarah de vlag van de Nierstichting in het Zeister Wilhelminapark om deze actie meer bekendheid te geven.

Van maandag 18 tot en met zaterdag 23 september 2023 wordt opnieuw de jaarlijkse Collecteweek voor de Nierstichting gehouden. In Zeist wordt hieraan al jarenlang door vele inwoners een royale bijdrage geleverd. Een 180-tal collectanten gaan langs de deur, ondersteund door 24 wijkcoördinatoren en gecoördineerd door een zestal collectecoördinatoren in de wijken Zeist-Centrum, Zeist-West, Zeist-Noord, Kerckebosch, Den Dolder, Bosch en Duin/Huis ter Heide.

Nieuwe samenwerking De Peppel en Klank

Moss

Poppodium De Peppel in Zeist en Stichting Klank in Utrecht zijn een nieuwe samenwerking gestart. Klank brengt muziekprofessionals samen en ondersteunt hen bij het delen van hun passie. In Poppodium De Peppel heb je de kans deze artiesten live te zien. Op zaterdag 23 september vindt een eerste showcase plaats in De Peppel met optredens van Moss, Wavetabler en Future Husband.

‘FF buurten’ bij opvanglocaties in Zeist

Open AZC Dag

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de jaarlijkse Nationale Burendag een kijkje in de keuken te komen nemen. Op 23 september staan ook de deuren van onze locaties in Zeist van 13.00 – 16.00 uur open voor belangstellenden.