Eerste lammetjes geboren op Heidestein

Lammetjes geboren Heidestein

Onlangs zijn op landgoed Heidestein twee kerngezonde lammetjes geboren. Deze prachtige aankondiging van de lente wordt zondag gevierd met beschuit en muisjes bij informatiecentrum Schaapskooi Heidestein.

Fotograaf
Jeannette Bruijnincx

ABN AMRO kantoor Zeist sluit op 6 mei

ABN Amro logo

Het ABN AMRO kantoor in Zeist, 2e Hogeweg 38 sluit per 6 mei 2022. Steeds meer mensen maken gebruik van digitale diensten, ook voor bankieren. Klanten van ABN AMRO regelen hun bankzaken primair via de ABN AMRO app en Internet Bankieren. Een bankkantoor bezoeken is steeds minder noodzakelijk en daardoor neemt het aantal bezoekers al jaren af. 

MUP’s helpen bij menstruatie-armoede

MUP in WSP Noord

In navolging van de minibieb in Kerckebosch zijn er inmiddels meerdere Menstruatieproducten Uitgifte Punten in Zeist te vinden, de zogenaamde MUP’s, Je vindt deze nu ook in drie wijkservicepunten van MeanderOmnium: Wijkservicepunt Noord, ’t Volle Hof en De Koppeling.

Gemeente Zeist doneert 66.038 euro aan Giro 555

De in Zeist woonachtige Radio 2-dj Paul Rabbering en UNICEF Nederland-directeur Suzanne Laszlo met de cheque van de gemeente Zeist. UNICEF is één van de bij de actie Giro555 aangesloten hulporganisaties.

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist en alle politieke fracties in de gemeenteraad hebben besloten om voor iedere inwoner van Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist één euro te doneren aan Giro 555.

Start verbouwing Paviljoen Beerschoten en omgeving

Paviljoen Beerschoten

Na een periode van voorbereiding start Utrechts Landschap 1 april met de verbouwing van Paviljoen Beerschoten in De Bilt, het voormalige koetshuis waarin een informatiecentrum is gevestigd. Het Paviljoen is aan een flinke opknapbeurt toe. Verbouwing en aanpassingen moeten in maart 2023 leiden tot een aantrekkelijk bezoekerscentrum met professionele horeca. Met dit nieuwe, eigentijdse bezoekerscentrum verwacht Utrechts Landschap nog beter in contact te staan met het publiek.

Subsidie voor herstel sport,  kunst, cultuur en welzijn verlengd

Gemeente De Bilt

In het kader van het Crisis- en herstelplan corona zijn in november 2021 een drietal subsidieregelingen opengesteld die beogen organisaties sterker uit de crisis te laten komen en de lokale veerkracht te versterken. Hoewel er al ruim 40 aanvragen zijn toegekend, is er nog € 125.000 aan subsidies beschikbaar. De sluitingstermijn voor aanvragen is daarom verlengd tot 1 juni 2022. Aanvragen kunnen via het subsidieloket worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Vluchtelingenopvang Kamp van Zeist na zomervakantie

Gemeente Zeist

De gemeenten Zeist en Soest zijn in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van vluchtelingen op de locatie Kamp van Zeist. De aandachtspunten van de gemeenteraden van Zeist en Soest staan hierbij centraal. De verwachting is dat de gesprekken en voorbereidingen nog enkele maanden in beslag nemen. De eerder door het COA genoemde ingangsdatum van april of mei is niet haalbaar. 

Mobiliteitsplan Zeist focust op fietser en voetganger

Fietsers bij de nieuw ingerichte fietsoversteekplaats in de Driebergseweg

De gemeenteraad van Zeist heeft ingestemd met het Mobiliteitsplan voor de periode 2022 – 2027. Dit mobiliteitsplan zet in op het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid voor alle vormen van verkeer maar met het accent op het maken van een inhaalslag voor voetgangers, fietsers, de OV-reizigers en de mindervaliden.

Fotograaf
Willem Jan Ritman fotografie