Inwonerscommissie Zeist: gemeente, dit is ons advies!

Rapport Adviescommsie

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Auteur
Gemeente Zeist

Dassentunnel gerealiseerd in Driebergen

Dassentunnel Driebergen

In 2018 zijn er op de Traayweg tussen Driebergen en Austerlitz twee dassen dood gereden. Om meer slachtoffers te voorkomen is er dankzij financiële steun van de mountainbikers van MTB Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Utrechts Landschap een dassentunnel aangelegd.

Auteur
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Fotograaf
Jacqueline van Dam

Al 100 coassistenten in coronatijd aan het werk bij GGD

Coassisten GGD Regio Utrecht

Veel studenten hebben in deze tijd moeite om stageplekken te vinden. En ondanks dat er veel mensen in de zorg nodig zijn, geldt dit ook voor geneeskunde studenten. Juist in deze tijd hebben GGD regio Utrecht (GGDrU) en het UMC Utrecht de handen ineen geslagen om plek te bieden aan jonge mensen in opleiding, met resultaat; deze week startte de honderdste coassistent in coronatijd bij GGD regio Utrecht.

Auteur
GGD regio Utrecht

Tuinlabel geeft inwoners inzicht in de status hun tuin 

Tuin klimaatklaar

Het Netwerk Water & Klimaat lanceert op de website klimaatklaar.nl het Tuinlabel. Door klimaatverandering komt de leefbaarheid van de plekken waar we wonen steeds meer onder druk te staan. Met het tuinlabel bepalen inwoners eenvoudig hoe goed hun tuin bijdraagt aan een groene, gezonde en leefbare omgeving. Het tuinlabel is te vergelijken met het energielabel: Hoe ‘groener’ de tuin, hoe beter het label. 

Auteur
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Inwonerscommissie: gemeente, dit is ons advies!

Rapport Adviescommsie

Eénenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie op 30 maart aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac. Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Auteur
Gemeente Zeist

ANWB Kinderfietsenplan ontvangt 958 fietsen uit Utrecht

ANWB Kinderfietsenplan

De ANWB is in maart gestart met de campagne ‘Elk kind veilig op de fiets’. Sindsdien komen er uit het hele land fietsen binnen voor het ANWB Kinderfietsenplan. De teller staat inmiddels op 10.000 fietsen en daar is de ANWB heel blij mee want elke fiets telt. De ANWB vraagt iedereen om thuis te kijken of er nog ongebruikte fietsen in de schuur staan en doet hierbij een speciale oproep aan de provincie Utrecht. 

Auteur
ANWB

Zonnepanelen op het dak van boer Aart

Aart en zijn zoon

Op het dak van boer Aart aan de Vinkenbuurt worden in de loop van het jaar 200 zonnepanelen geplaatst, de opbrengst ervan komt ten goede aan de deelnemers. Bewoners uit de postcodes 3701, 3702, 3703, 3704, 3705 en 3707 kunnen zich vanaf nu inschrijven om deel te nemen aan het eerste zonnestroomproject  in de gemeente Zeist.  

Auteur
Mijn Groene Huis

Campagne: Houd de lijn vrij! op blindengeleidestroken

Houd de lijn vrij

Op enkele plekken in de gemeente De Bilt liggen blindengeleidestroken, herkenbaar aan de doorlopende opstaande ribbels in de witte of grijze tegel. Mensen die slechtziend of blind zijn vertrouwen op deze stroken om op straat hun weg te vinden. Helaas staan er regelmatig obstakels op de lijnen. Reden voor de gemeente De Bilt om mensen beter op de aanwezigheid van de geleidelijnen te attenderen.

Auteur
Gemeente De Bilt

Geld en professionele hulp voor lokale energiecoöperaties

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht wil de energietransitie versnellen en ervoor zorgen dat de opbrengsten van lokale energieprojecten in de omgeving blijven. Daarom dragen we bij aan het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Voor lokale projecten in de provincie Utrecht is 2 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft beschikbaar is gesteld door het ministerie van EZK. Van het geld kunnen energiecoöperaties professionele hulp inhuren bij projectbureau Energie van Utrecht.

Auteur
Provincie Utrecht

Petitie Geen zonnepanelenpark in Noorderpark

Zonnepanelenpark Noorderpark

Projectontwikkelaar IX Zon uit Leiden wil bij de Nieuwe Wetering in de gemeente De Bilt een commercieel zonnepanelen veld op landbouwgrond ontwikkelen van 10 hectare.  Vanuit de gemeente De Bilt is er een “verklaring van geen bezwaar” op het vergunningsverzoek van de projectontwikkelaar afgegeven. 

Fotograaf
Pixabay